Zdravotník zotavovacích akcí

Zdravotník zotavovacích akcí

 

Chcete trávit prázdniny jako táborový zdravotník? Jedete jako zdravotník na školu v přírodě?

Právě pro vás je určen kurz Zdravotník zotavovacích akcí, který pravidelně pořádáme v Pardubicích.

Rekvalifikační kurz ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod číslem jednacím MSMT-2882/2016-1/707.

 

Hodinová dotace  41 hod, z toho:

Teorie: 22 hod

Praxe: 19 hod

 

Výstup:   Rekvalifikační certifikát (akreditace MŠMT CZ) s neomezenou délkou platnosti

 

Stručný popis a profil absolventa kurzu Zdravotník zotavovacích akcí schválený MŠMT:

Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a dalších vybraných onemocněních, ovládá a poskytuje první pomoc v celém spektru úkonů spadajícím do kompetence civilisty. Uplatní se zejména jako zdravotník zotavovacích akcí. Při této činnosti vede a archivuje náležitou dokumentaci. Orientuje se v základech hygieny a epidemiologie. Znalosti využívá ke kontrole hygienických podmínek a epidemiologických opatření, předepsaných odpovídající vyhláškou. Dodržuje práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí. Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní asistenci na sportovních, kulturních a společenských akcích.

Podmínky absolvování kurzu:

Věk 18 let, fyzická a psychická způsobilost, trestní bezúhonnost, ukončené vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 58 - stupně středního vzdělání (výuční list / maturita).

 

Závěrečné zkoušky:

Závěrečná zkouška se skládá ze 2 částí. První část probíhá formou testu o 40 otázkách. Absolvent ke zdárnému zakončení rekvalifikace musí dosáhnout min. 80% úspěšnosti. Ve druhé části prokazují absolventi praktickou znalost kardiopulmonální resuscitace.

Zkušební termíny jsou 3.


Cena kurzu:

2500 Kč

Platnost kurzu je neomezená, v ceně je zahrnuta studijní literatura, povinné vyhlášky. Po 12 a 24 měsících si můžete u nás zopakovat resuscitaci na modelu zcela zdarma.

 

TERMÍNY - PARDUBICE v roce 2021:

Podzimní termín: 
18.9. - 19.9.    od 9:00
24.9.              16:00-20:00 
25.9. - 26.9.   od 9:00

nebo libovolně po domluvě, při přihlášení alespoň 8 zájemců

 

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO PARDUBICE (adresa):              

BĚLEHRADSKÁ 389, PARDUBICE - CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

 

Organizační záležitosti a další potřebné informace budou sděleny na úvodních hodinách.

 

Pokud Vás tato nabídka zaujala, kontaktujte nás. Rádi Vám podáme bližší informace.

 

 

 

< Zpět