Výuka první pomoci pro žáky základních a středních škol

 

 

 

 

 Hlavním partnerem tohoto projektu je VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA (VZP)

Výuka:

Výuka každé třídy trvá 2 vyučovací hodiny a její náplní je poskytování první pomoci při bezvědomí, resuscitaci a správné

uvědomění složek integrovaného záchranného systému. Výuka probíhá jak po stránce teoretické, tak po

stránce praktické. Žáci si aktivně vyzkouší resuscitaci na výukovém modelu a ošetřování zraněného v bezvědomí.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je seznámit žáky se základními principy první pomoci a naučit je jednoduché úkony, kterými můžou

zachránit lidský život. Úspěch projektu je založen na dostatečném opakování naučených úkonů první pomoci. Proto

máme zájem vracet se na vybrané školy každý rok a osvětu v oblasti první pomoci mezi žáky stále zlepšovat..

 

Průběh výuky:

První hodina:

Žáci získají teoretické základy resuscitace, první pomoci při bezvědomí a dozví se jak správně zavolat ZZS. Teorie je

samozřejmě ihned doplněna praktickou ukázkou. Ke konci většinou zbývá prostor pro prvních několik odvážlivců, kteří

všem předvedou praktickou ukázku první pomoci.

Druhá hodina:

Je zaměřena čistě na praxi. Všichni žáci pod dohledem školitelů předvedou poskytnutí první pomoci člověku v

bezvědomí a vyzkouší si resuscitaci na výukovém modelu. Školitel sleduje průběh a upozorňuje na možné chyby.

 

Počty proškolených žáků (rok - počet žáků):

2008 / 2009 - 1041

2007 / 2008 - 1645

2006 / 2007 -  1332

2005 / 2006 - 345

 

Výuka stále probíhá, v současné době školíme na základních školách v Trutnově a Dvoře Králové.

 

Pokud máte o výuku vašich žáků zájem, kontaktujte nás.

 

 

 

< Zpět