Výuka první pomoci pro učitele a vychovatele

Statutární město Pardubice podpořilo v roce 2007 projekt Výuka první pomoci pro učitele a vychovatele mateřských a základních škol udělením grantu ve výši 31 500 Kč.

 

 

Tento projekt se snaží preventivně působit na cílovou skupinu - pedagogický sbor školy, který je neustále v interakci s možným rizikem úrazu a zranění.

Realizací tohoto projektu by mělo být dosaženo toho, že téměř 50% MŠ a ZŠ města Pardubic, by u svých pracovníků zajistilo základní informovanost o této problematice. Nezanedbatelný bude jistě i sekundární efekt, kdy by zapojení učitelé hovořili o svých zážitcích se žáky, známými, v rodinách a podobně, čímž by neformálně šířili zdravotnickou osvětu.

 

Cíle projektu:

- Seznámit učitele a vychovatele se zásadami poskytování první pomoci a způsoby jak na danou situaci reagovat

- Umožnit, aby si v klidu a pod odborným dohledem vyzkoušeli své dovednosti při poskytování první pomoci

- umožnit učitelům a vychovatelům, kteří se již se základy první pomoci setkali, aby si ověřili s odstupem času míru a 

  kvalitu svých znalostí

- Zodpovědět dotazy učitelů a vychovatelů, zvýšit jejich povědomí o této oblasti

- Přispět k sekundárnímu šíření informací o první pomoci k dalším osobám (známým, přátelům, dětem)


Oficiální poděkování za naši výuku vedením škol:

Základní škola Staňkova
Mateřská škola Korálek

 

V tomto projektu jsme zatím proškolili 320 pedagogů.

Pokud máte o výuku vašich učitelů zájem, kontaktujte nás.

 

< Zpět