Výuka první pomoci pro nastávající rodiče a rodiče kojenců do 6 měsíců věku dítěte

 

Magistrát města Pardubic podpořil v roce 2010 tento projekt dotací ve výši 15000Kč.

 

Magistrát města Pardubic

  

                                                                                                                                                                                                                              Idea projektu:

Projekt vychází z faktu, že výuka první pomoci u kojenců se v rámci obvyklé výuky první pomoci nacvičuje jen v

minimálním nebo nulovém rozsahu. Základním cílem projektu je tedy poskytnout chybějící informace a dovednosti

těm, u nichž je nejvyšší pravděpodobnost, že budou tuto úzce specifickou oblast první pomoci potřebovat.

 

U dospělého jedince se šance na přežití v případě ohrožení základních životních funkcí rychle snižuje. U dětí klesá

naděje na záchranu zdraví a života ještě rychleji, přitom nemusí jít jen o selhání základních životních funkcí v důsledku

úrazu, ale může jít i o tak zvaný SIDS, čili syndrom náhlého úmrtí dítěte. Právě tento syndrom je dnes nejčastější

příčinou smrti kojenců v ČR. I zde potom platí, že i byť laicky provedená resuscitace zvyšuje několikanásobně šanci na

záchranu dítěte. Důležitou roli hraje i správné přivolání zdravotnické záchranné služby.

Předkládaný projekt se tedy snaží preventivně působit na rodiče a poskytnout jim informace potřebné k poskytnutí

vhodné první pomoci.

 

Dílčí cíle projektu:

  • Seznámit rodiče se zásadami poskytování první pomoci kojencům
  • Naučit je,  jak provádět zejména neodkladnou resusciaci u kojenců
  • Přiblížit a vysvětlit, jak co nejefektivněji komunikovat s operačním střediskem zdravotnické záchranné služby
  • Zodpovědět dotazy z této oblasti

 

Průběh projektu:

První hodina:

Rodiče získají teoretické základy diagnostiky zástavy dechu a krevního oběhu u kojence a také se dozví jak správně

zavolat ZZS. Teorie je samozřejmě ihned doplněna praktickou ukázkou správného oživování na resuscitačním modelu

kojence.


Druhá hodina:

Je zaměřena čistě na praxi. Všichni rodiče pod dohledem školitelů předvedou poskytnutí první pomoci při bezvědomí a

také si zkusí resuscitaci na výukovém modelu. Na chyby jsou v průběhu upozorňováni. Ke konci zbývá dostatek času

pro diskusi a doplnění dalších informací z oblasti poskytování první pomoci u kojenců a malých dětí.

 

Projekt vznikl díky podpoře Oborové zdravotní pojišťovny v roce 2008

 

Pokud máte o výuku také zájem, kontaktujte nás.

 

 

 

 

< Zpět