Toxikologické informační středisko

 

 

 

 

Co to vlastně TIS je ?

TIS - Toxikologické informační středisko se zabývá zodpovídáním dotazů o první pomoci a dalších opatřeních při

akutních otravách. Na uvedených telefonních číslech 224 919293 a 224 915402 poskytují informace a první pomoc

rodičům nebo učitelům, kteří mají problém s požitím různých látek nejen dětmi. Poskytují poradenství a základní

informace o tom, co a jak udělat, aby k otravě nedošlo. Tyto a spoustu dalších rad se dozvíte na internetových

stránkách TISU:

 

http://vfn.lf1.cuni.cz/tis/

 

"DĚKUJEME TOXIKOLOGICKÉMU INFORMAČNÍMU STŘEDISKU ZA SPOLUPRÁCI A POSKYTNUTÍ POTŘEBNÉ

LITERATURY, KTEROU BUDEME V RÁMCI PREVENCE A PROPEDEUTIKY ŠÍŘIT DÁLE, MEZI  ŠIROKOU

VEŘEJNOST. "  

 

                                                                                                                 RESCUE PARDUBICE, o.s.

 

< Zpět