Skupina pro mimořádné události

Pardubický kraj podporuje činnost této skupiny již několik let formou dotací pro ostatní složky  IZS.

 

- Cílem projektu je vytvoření skupiny, která bude připravena na zvládnutí zdravotnických a informačních prací při

  mimořádné události. Bude moci být nasazena při mimořádné události na požádání Krizového štábu statutárního

  města

  Pardubic nebo orgánů státní správy a samosprávy, které mají právo o tuto pomoc požádat.

 

SKUPINA ZÁCHRANÁŘŮ:

- Skupina záchranářů je tvořena členy RESCUE PARDUBICE, o.s. , kteří byli vybráni pro tento projekt a prošli náročným

  přezkoušením. Přezkoušení pro tuto činnost je v kompetenci ředitelství RESCUE PARDUBICE, o.s. Skupina prochází

  výcvikem poskytování přednemocniční neodkladné péče při mimořádných událostech a strategie při distribuci

  humanitární pomoci. Součástí výcviku je i základní školení radiové komunikace.

 

HLAVNÍ ÚKOL:

- Skupina bude připravena pro zdravotnickou a humanitární činnost při mimořádné události. Její konkrétní činností

  bude:

 

- Zdravotní zabezpečení v evakuačních střediscích a místech nouzového ubytování.

- Poskytování přednemocniční neodkladné péče na místě hromadného neštěstí.

- Zabezpečení zdravotní asistence v průběhu evakuace obyvatel.

- Spolupráce s orgány krizového řízení statutárního města Pardubic a Pardubického kraje při zajišťování a distribuci humanitární pomoci v  postižených oblastech.

- Pomoc složkám IZS a jiným organizacím, které se podílejí na řešení mimořádných událostí.

- Pátrání po pohřešovaných osobách.

 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU:

- Z dotací

- Ze sponzorských darů

- Z vlastních finančních prostředků

 

Všem našim sponzorům upřímně děkujeme!

 

Pokud by jste chtěli i vy podpořit naši činnost, kontaktujte nás.

< Zpět