Školení pro pedagogické pracovníky

 

 

 

 

- Pedagogický personál se neustále pohybuje v prostředí se zvýšeným rizikem možnosti vzniku úrazu a jiných

  zdravotních problémů. Proto jsme se rozhodli připravit vzdělávací kurz, pro pedagogický personál a studenty

  učitelských oborů, který by je v ucelené formě seznámil s poskytováním první pomoci a připravil je na možné situace,

  vzniklé v tomto prostředí.

 

HODINOVÁ DOTACE: 5 hod

 

VÝSTUP:  Osvědčení o školení v první pomoci

 

PROBÍRANÁ TÉMATA:

- Všechna témata jsou brána s ohledem na věková specifika u dětí a dospívajících, školní prostředí a možnosti 

   improvizovat v něm. 

- Učitele seznámi s rozdělení první pomoci (dále jen PP),vsvětlíme problematiku tísňových čísel a objasníme právní

  povinnosti, plynoucí ze zákona.

- Probrána dále bude PP u bezvědomí, resuscitace CPR všech věkových skupin, PP u krvácení, PP při šoku,

  Pneumothorax, epilepsie, diabetes a s nimi spojené akutní stavy, termická poškození ...

- Úrazy, rány, zlomeniny

- Volná diskuze

 

CENA KURZU:

790,- Kč

 

Pokud Vás tato nabídka zaujala, kontaktujte nás. Rádi Vám podáme bližší informace.

< Zpět