Medic Instructor

 

Medic Instructor

Medic Instructor je rozšířený kurz první pomoci.

 

Jde o rozšířený kurz Instruktora první pomoci, veškeré kompetence a oprávnění vychází ze získaného certifikátu Instruktor první pomoci,

výuka a praktická část je však rozšířena a to celkem o 20 hod. Novinkou je získání osvědčení o školení v rozšířené první pomoci a oprávnění k použití AED. Kurz se skládá ze 3 částí.

První výuková část je zakončena rekvalifikačním certifikátem, opravňuje absolventa k výkonu povolání Instruktora první pomoci a Zdravotníka zotavovacích akcí. Ve druhé části je výuka rozšířena o problematiku ALS (advanced life support) a rozšířeny jsou rovněž základy přednemocniční neodkladné péče. Součástí tohoto bloku je získání oprávnění k použití AED (automatického externího defibrilátoru). Třetí část tvoří praktický nácvik a simulace akutních stavů.

Automatický externí defibrilátor

Námi používaný automatický externí defibrilátor (AED) slouží k obnově srdeční činnost v případě srdeční zástavy. Tento přístroj může používat i laik!

 

Také u tohoto bloku byla hodinová dotace navýšena, což je velkým plusem kurzu!

 

Hodinová dotace 110 hodin, z toho:

Teorie: 61 hod

Praxe: 49 hod

 

Výstup 4 certifikáty:

Rekvalifikační certifikát Instruktor první pomoci (akreditace MŠMT CZ) s neomezenou délkou platnosti

Rekvalifikační certifikát Zdravotník zotavovacích akcí (akreditace MŠMT CZ) s neomezenou délkou platnosti

Osvědčení o školení v rozšířené první pomoci - Medic instructor

Osvědčení o školení první pomoci s AED

 

Stručný popis a profil absolventa schválený MŠMT:

Posluchači se seznámí a prakticky procvičí kompletní první pomoc. Náplní kurzu je také výuka zásad péče o nemocné,

základy hygieny a epidemiologie na zotavovacích akcích, záchrana tonoucích a v neposlední řadě postup na místě

dopravní nehody. Absolvent kurzu se orientuje v akutních stavech a vybraných onemocněních. Dokonale ovládá

rozšířenou laickou první pomoc. Výuka obsahuje v rámci BLS i použití AED (automatizovaného externího defibrilátoru)

a dalších prvků, používaných nově v první pomoci.

 

Uplatnění a oprávnění:

Absolvent kurzu může vykonávat instruktora první pomoci v autoškolách, v podnicích v rámci BOZP, na základních a

středních školách. Je oprávněn vykonávat funkci garanta první pomoci v podniku nebo zdravotníka na různých akcích

(zájezdy, výlety, tábory, školy v přírodě, lyžařské kurzy, atp...). Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní dozor

na sportovních, kulturních, společenských a jiných akcích. Držitel tohoto certifikátu je oprávněn vykonávat výše

uvedené činnosti na živnostenský list, rekvalifikační certifikát v tomhle směru nahrazuje výuční list.

 

Podmínky absolvování kurzu:

Věk 18 let, fyzická a psychická způsobilost, trestní bezúhonnost a absence výrazné řečové vady.

 

Závěrečné zkoušky:

Závěrečná zkouška se skládá ze 3 částí. První část probíhá formou testu o 100 otázkách. Absolvent ke zdárnému

zakončení rekvalifikace musí dosáhnout min. 85% úspěšnosti. Ve druhé části prokazují absolventi praktickou znalost

kardiopulmonální resuscitace, poskytnutí první pomoci člověku v bezvědomí a rétorickou schopnost při výuce první

pomoci. Třetí část je řešení náhle vzniklé modelové situace (simulovaný akutní stav). Počet zkušebních termínů je 5.

 

Cena kurzu:

9900 Kč, studenti 8900 Kč

Platnost kurzu je neomezená, v ceně je zahrnuta studijní literatura, povinné vyhlášky. Po 12 a

24 měsících si můžete u nás zopakovat resuscitaci na modelu zdarma.

 

TERMÍNY - PARDUBICE v roce 2021:

Podzimní termíny v roce 2021
  18.9. - 19.9.     od 9:00
  24.9.               16:00-20:00 
  25.9. - 26.9.    od 9:00
  2.10. - 3.10.    od 9:00
16.10. - 17.10.  od 9:00
23.10. - 24.10.  od 9:00

nebo libovolně po přihlášení alespoň 4 zájemců.

 

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO PARDUBICE (adresa):

BĚLEHRADSKÁ 389, PARDUBICE - CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

 

Pokud Vás tato nabídka zaujala, kontaktujte nás. Rádi Vám podáme bližší informace.

 

< Zpět