RESCUE PARDUBICE, z.s.

Otevřeny nové termíny kurzů Medic Instructor, Člen první pomoci a Zdravotník zotavovacích akcí!!!


Zdravotnický tým RESCUE PARDUBICE

Záchranářská organizace RESCUE PARDUBICE, z.s. vznikla v srpnu 2005 z podnětu profesionálních i neprofesionálních zdravotníků. Našim hlavním cílem je přiblížit problematiku poskytování první pomoci laické veřejnosti, různým věkovým skupinám i osobám se zdravotním znevýhodněním. Pole své působnosti jsme rozšířili celkem do 5 krajů ČR, kde veřejnosti nábízíme několik rekvalifikačních a jiných vzdělávacích kurzů, v rámci prevence pořádáme řadu seminářů, školení pro ZŠ, SŠ atp. . Mezi další aktivity RESCUE PARDUBICE patří profesionální zdravotní zajištění na sportovních, kulturních, společenských a jiných akcích a také úzká spolupráce se složkami IZS (integrovaného záchranného systému). Pro  tuto spolupráci máme  uzavřenu smlouvu  s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje o poskytnutí  osobní a věcné pomoci. Více na naší fotogalerii 

 

Hlavní aktivity Rescue Pardubice :

  • Zdravotní zajištění
  • Výuka první pomoci
  • Pomoc při mimořádných událostech
  • Pomoc postiženým
  • Spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému

 

Rádi bychom mezi námi uvítali nové tváře, se stejným úmyslem a chutí ho realizovat. Proto se členem našeho sdružení může stát každý, kdo projeví zájem o naše aktivity, zaplatí členské příspěvky a do 6 měsíců předvede základní znalosti v oboru naší činnosti (u nás se na to samozřejmě velmi dobře připravíte).

 

 

 

Pokud se chcete stát našim členem nebo máte zájem o další informace, kontaktujte nás.